Driftområde Arlanda

Beskrivning av Driftområde Arlanda

Arlanda flygplats är i en expansionsfas och behöver bygga ut för att kunna möta behovet av ständigt ökande resenärer. Ett första steg i detta är att bereda ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.

Markberedning av ca 125 000 m2
Ombyggnation av ca 20 000 m2
Nybyggnad av 13 byggnader ca 26 000 m2

Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.


Utformning av nya driftområdet utgår ifrån en tydlig miljöprofil med miljöcertifiering av ombyggnationen samt anläggningsarbeten.