Hållbarhet

Bustos Konsulttjänster AB:s mål är att leverera kvalité till kunder såväl som personal och bedriva lönsamma projekt. Detta vill vi göra hållbart – både för miljön och socialt. Det är viktigt för oss att vår utveckling och tillväxt är hållbarhetsdriven.

Miljö

Hur vi arbetar miljövänligt

Bustos Konsulttjänster AB söker att vara så miljövänliga som möjligt och letar alltid efter att minska vårt klimatavtryck. Detta gör vi genom att på olika sätt spara energi och resurser på vår arbetsplats. Dessutom ställer vi även miljökrav på våra underleverantörer. Vi arbetar ständigt med våra miljömål för att se till att vi uppfyller kraven från både myndigheter och kunder.

Vad Bustos Konsulttjänster gör i praktiken för att uppnå sina miljömål:

  • Miljöarbetet är integrerat i det dagliga arbetet och vi tar hänsyn till miljön i varje beslut, t.ex. att källsortera i kontoret. Vi skall sträva efter att vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade tjänster/produkter.
  • Vi skapar förutsättningar för resurssnålhet genom att påverka våra leverantörer. Det gör vi genom att ställa krav på våra underleverantörer gällande deras miljöhänsyn.
  • Vid val av transportmedel för tjänsteresor tas miljöhänsyn alltid med i bedömningen och där det är möjligt byter vi ut transporter mot ex. telefonmöte. Personalen uppmuntras att åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder. Där så är möjligt, använder vi miljömärkt utrustning och material.
  • Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser, genom att t.ex. alltid stänga av belysning och datorer när vi lämnar kontoret

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten är något som Bustos Konsulttjänster AB värderar högt. Vi vill att vårt bolag ska vara en miljö där alla är och känner sig inkluderade. Därför har vi låtit det genomsyra vårt arbete.

I våra processer av att leverera rätt kandidat till rätt kund värdesätter vi kompetens och låter inte kön, etnicitet, ålder, socioekonomisk bakgrund etc, påverka vårt urval. Vi tror starkt på att mångfald av olika slag är en styrka och att det bidrar utveckling samt tillväxt.

Bustos Konsulttjänster AB ser till att alla på företaget känner sig inkluderade genom att ha regelbundna avstämningar på hur våra anställda har det på sina projekt/kontoret. Vi anordnar även olika företagsaktiviteter ett flertal gånger per för att stärka gemenskapen.

Att Bustos Konsulttjänster AB alltid stävar efter att uppnå högsta möjliga kvalité driver oss till att erbjuda så goda arbetsvillkor för vår personal som möjligt. Vi ser till att våra anställda är nöjda med sina arbetsförhållanden och löner. Vi ser till att våra kunder och samarbetspartners har en arbetsmiljö som vi vet att våra anställda kommer att trivas i.  

Kvalitetspolicy

Kvalié är en av de viktigaste sakerna vi värderar på Bustos Konsulttjänster AB. Läs vår kvalitetspolicy här: