Kärnvärden

Företaget kärnvärden kännetecknas av följande ord: ÄKTA. Dessa står för Ärlighet, Kompetens, Tillsammans och Anpassningsbar.

Ärlighet

Ett av de viktigaste faktorer som Bustos Konsulttjänster AB ser på sitt arbete är ärlighet, både ut mot kund och internt.

En av våra starkaste kärnvärden är att man alltid skall säga som det är. Detta leder till förtroende och med tiden mer uppdrag, eftersom vi ser till att vara tydliga och inger förtroende för våra kunder i de arbete vi utför som konsult åt dem.

Att kunna ha högt i tak är något vi värderar inom vårt bolag.

Kompetens

En av vår fokusering som bolag är att erbjuda den kompetens som kunder eftersträvar. Att vara konsult inom Bustos Konsulttjänster AB innebär att vi alltid vill leverera den kompetens som efterfrågas och behövs för att driva ett projektet lönsamt och göra det till en bra referens för framtida arbeten.

Tillsammans

Vi tror starkt på inom Bustos Konsulttjänster AB att ett projekt ska drivas av en grupp och inte av en individ. Att arbeta tillsammans och vara prestigelös skapar inte endast en rolig atmosfär utan även ett bra projekt där man utnyttjar varandras starka egenskaper, kunskap och kompetens på bästa möjliga sätt för att nå det vi alla strävar efter. Ett lyckat projekt.

Anpassningsbar

En av våra yttersta kärnvärden är att kunna anpassa sig efter projekt, behov och utmaningar som finns i projekten. Att kunna ha medarbetare/kollegor som alltid ger det lilla extra ser vi som en av de viktigaste kärnvärden inom Bustos Konsulttjänster AB. Oavsett om projektet leder till svårare utmaningar eller mer ansträngningar för att kunna leverera ett bra slutprodukt är något vi anser skall finnas hos en konsult som arbetar inom Bustos Konsulttjänster AB.