Tjänster

Tjänster

Våra tjänster inom bygg och anläggning

INKÖPARE

PROJEKTINKÖPARE FÖR ALLA TYPER AV UPPHANDLINGSFORMER, ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR INOM INKÖP

ENTREPRENADINGENJÖRER

INKL. KMA & ÖVERSYN PÅ SLUTDOKUMENTATION

PLATSLEDNING

platschefer/arbetsledning

PROJEKT- & BYGGLEDNING

INSTALLATIONSSAMORDNING

PROJEKTADMINISTRATION

UTREDNINGSARBETEN

MM.