Tjänster

Tjänster

Våra tjänster inom bygg och anläggning

INKÖPARE

PROJEKTINKÖPARE FÖR ALLA TYPER AV UPPHANDLINGSFORMER, ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR INOM INKÖP

ENTREPRENADINGENJÖRER

INKL. KMA & ÖVERSYN PÅ SLUTDOKUMENTATION

PLATSLEDNING

platschefer arbetsledning

PROJEKT & BYGGLEDNING

INSTALLATIONSSAMORDNING

KALKYLATOR KALKYLINGENJÖR

PROJEKTADMINISTRATION

UTREDNINGSARBETEN