Djurgårdsvyn

Visionbild: Riksbyggen

Beskrivning av Djurgårdsvyn

Entreprenaden omfattar nybyggnation av 49 bostadsrätter som ska klara kraven för Miljöbyggnad Guld i Norra Djurgårdsstaden. Samt en förskola om cirka 600 kvadratmeter att inrymmas i fastigheten. Under huset kommer ett parkeringsgarage att byggas gemensamt med den intilliggande HSB-föreningen. Den sociala aspekten är också viktig i projektet och bland annat kommer gemensamma takterrasser att byggas för rekreation och gemenskap.