Djurgårdsvyn

  • Uppdrag: INKÖP/ENTREPRENADINGENJÖR/KMA-ARBETEN/UTREDNINGSARBETEN
  • Uppdragsgivare: JM Entreprenad AB
  • Läge: Norra Djurgårdsstaden (Stockholm)

49 bostadsrätter med höga miljökrav i Norra Djurgårdsstaden. Samt en förskola om cirka 600 kvadratmeter att inrymmas i fastigheten. Under huset kommer ett parkeringsgarage att byggas gemensamt med den intilliggande HSB-föreningen. Den sociala aspekten är också viktig i projektet och bland annat kommer gemensamma takterrasser att byggas för rekreation och gemenskap.