Inköpsutbildningar och arbetsledning

Beskrivning av Inköpsutbildningar och arbetsledning

JVABs uppdrag omfattar byggnation av väg, busshållplatser, gång- och cykelvägar, belysning samt VA-ledningar, fjärrvärme, el och telekablar. Arbetena medför bergschakt, spontarbeten samt kalkcementstabilisering. Arbetet kommer att pågå fram till våren 2020. 

Arbetsledning (Frestavägen)

Info om inköpsutbildning:
Inköpsutbildning åt Beställarens platsledning. Utbildningen var skräddarsydd enligt platsledningen behov. 
 
Deltagande:
Platschefer och entreprenadingenjörer. 
Utbildningen utfördes i 2 tillfällen med halva arbetsstyrka per gång.
UTBILDNINGSTILLFÄLLE NR 2 SCANDIC TALK ÄLVSJÖ
UTBILDNINGSTILLFÄLLE NR 2 SCANDIC TALK ÄLVSJÖ