Inköpsutbildningar och arbetsledning

  • Uppdrag: INKÖPSUTBILDNING/UTVECKLING AV INKÖPSAVDELNINGEN MM/ARBETSLEDNING INOM ANLÄGGNING
  • Uppdragsgivare: JVAB
  • Läge: Sundbyberg (Arbetsledning)

JVABs uppdrag omfattar byggnation av väg, busshållplatser, gång- och cykelvägar, belysning samt VA-ledningar, fjärrvärme, el och telekablar. Arbetena medför bergschakt, spontarbeten samt kalkcementstabilisering. Arbetet kommer att pågå fram till våren 2020. 

Arbetsledning (Frestavägen)

Info om inköpsutbildning:
Inköpsutbildning åt Beställarens platsledning. Utbildningen var skräddarsydd enligt platsledningen behov. 
Deltagande: Platschefer och entreprenadingenjörer. 
Utbildningen utfördes i 2 tillfällen med halva arbetsstyrka per gång.
UTBILDNINGSTILLFÄLLE NR 2 SCANDIC TALK ÄLVSJÖ
UTBILDNINGSTILLFÄLLE NR 2 SCANDIC TALK ÄLVSJÖ