Kv. Norvik

Beskrivning av Kv. Norvik

JM Entreprenad har fått i uppdrag av Stockholms Hamnar att färdigställa hamnplan i Norvik.
Uppdraget innebär omfattande arbeten med infrastrukturen kring hamnplan, som beräknas vara färdigställd hösten 2020. Den nya hamnen kommer att effektivisera varuförsörjningen till Mälardalsregionen, som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner