Nacka Sjukhus, Ridanläggning, Vårdboende

Beskrivning av Nacka Sjukhus, Ridanläggning, Vårdboende

Om- och tillbyggnad av Nacka Sjukhus

Denna entreprenad som Heving & Hägglund har fått i uppdrag avser ombyggnad samt en mindre tillbyggnad (ca 800 m2) på Nacka Sjukhus. Ombyggnaden omfattar huvudsakligen sjukhusets norra högdel, plan 3 – 11. Total bruttoarea ca 9200 m².

Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare

 

Säby Gård gamla stallet

Renovering av stall från 1800-talet. Byte av tak/takstolar, nya stallboxar, ny planlösning på övervåning med kök, kontor och omklädningsrum. Renoverat i samråd av antikvarisk sakkunnig.
Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare
 

Kv. Kil 1:5

Projektet är en nybyggnad av vårdboende och seniorlägenheter åt beställaren Backastad Silvergården. Entreprenaden omfattar totalt 4 200 m2 och består av 54 vårdboende platser och 136 seniorlägenheter.
Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare och Installationssamordnare