Nacka Sjukhus, Ridanläggning, Vårdboende

Om- och tillbyggnad av Nacka Sjukhus

Denna entreprenad som Heving & Hägglund har fått i uppdrag avser ombyggnad samt en mindre tillbyggnad (ca 800 m2) på Nacka Sjukhus. Ombyggnaden omfattar huvudsakligen sjukhusets norra högdel, plan 3 – 11. Total bruttoarea ca 9200 m²

> Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare
 
 
Säby Gård gamla stallet
Renovering av stall från 1800-talet. Byte av tak/takstolar, nya stallboxar, ny planlösning på övervåning med kök, kontor och omklädningsrum. Renoverat i samråd av antikvarisk sakkunnig.
> Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare
 
 
Kv. Kil 1:5
Projektet är en nybyggnad av vårdboende och seniorlägenheter åt beställaren Backastad Silvergården. Entreprenaden omfattar totalt 4 200 m2 och består av 54 vårdboende platser och 136 seniorlägenheter
> Bustos Konsulttjänster AB:s uppdrag: Inköpare och Installationssamordnare