Vattenreningsverket Henriksdal

Beskrivning av Vattenreningsverket Henriksdal

Henriksdals reningsverk består av två anläggningar, en i henriksdal och en under Hammarbybacken i Stockholm. Båda dessa anläggningar byggs ut och uppgraderas med ny teknik samtidigt som reningsverket är i drift. Nya anläggningsdelar för slamhantering och kraftförsörjning byggs vilket gör att reningsverket kommer kunna rena betydligt större mängder avloppsvatten med ökad effektivitet. 

Uppdraget som Entreprenadingenjör på AB FRijo innebär främst ett ansvar över de olika projektens ekonomi med fokus på faktura- och ÄTA- hantering, mindre inköp, mängdreglering samt att upprätta prognoser.