Serverhall Tuna & Stackbo

Beskrivning av Serverhall Tuna & Stackbo

Nybyggnation av serverhall åt internationell slutkund där komplett infrastruktur
med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder är
inkluderat. Projektet har innehållit stora mängder VA, el & fibrer där kvalitet och leveranssäkerhet är en viktig faktor. Grundläggning för de nya byggnaderna med tillhörande vägnät och finplanering har också ingått i projektet med branschens högsta krav på kvalitet och utförande.