Tunnelbana Barkarby

Beskrivning av Tunnelbana Barkarby

I samband med att tunnelbanans blå linje förlängs med två stationer i nordvästra Stockholm blir Barkarby en viktig knytpunkt för alla kollektivtrafikresenärer med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg direkt i anslutning till varandra. Rover Grupo har i uppdrag att utföra utbyggnaden av tunnelbanan där Bustos Konsulttjänster AB är behjälpliga med KMA-samordnare och Inköp.